O nama

O nama

Donošenjem Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu 2009-te godine, prepoznali smo ideju odgovornog upravljanja životnom sredinom i ambalažnim otpadom, a sebi smo postavili zadatak da našim budućim klijentima ukažemo na značaj društveno odgovornog postupanja i poslovanja.

Kao operater sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, razvili smo sistem kojim, u ime svojih klijenata – proizvođača, uvoznika, pakera/punilaca, koja plasiraju proizvode u RS upakovane u ambalažu, preuzmemo odgovornost i organizujemo sakupljanje, ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada uz ispunjenje nacionalnih i specifičnih ciljeva propisanih Uredbom o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada koji donosi Vlada RS za petogodišnji period.

Broj klijenata koji su preneli obavezu upravljanja ambalažom na operatera Cenex doo

U tom sistemu vodimo računa o sprovođenju kako zakona tako i podzakonskih akata koji su propisani, a sve u cilju efikasnog, ekonomičnog i ekološki prihvatljivog upravljanja ambalažnim otpadom.

Naša baza klijenata konstantno raste od 2013-te do sada. Sve veći broj domaćih preduzeća ali i stranih kompanija koje posluju u Republici Srbiji nam ukazuju poverenje koje se trudimo da opravdamo.

1
Godina
1 t
Preneto
1 t
Reciklirano

Potrebna Vam je pomoć?

Budite slobodni da nas pozovete

    Nacionalni operater za upravljanje ambalažnim otpadom

    Autoput za Novi Sad 70, 11080 Beograd