Dodatne usluge koje Cenex d.o.o. može ponuditi svojim klijentima

    Svi klijenti koji sklope ugovor sa Cenex-om, ( Ugovor o preuzimanju obaveza po osnovu zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ) radi ispunjenja svoje zakonske obaveze, koja se odnose na zbrinjavanje ambalažnog otpada, Operatera sistema (Cenex), može ponuditi ugovor o saradnji, uslugu izrade Plana upravljanja otpadom, laboratorijsko utvrđivanje i kalsifikovanje otpadnih materijala kao i pomoć, konsultantske usluge usled potrebe za upravljanjem otpadom.

 

Laboratorijsko utvrdjivanje i klasifikovanje otpadnih materijala

Plan upravljanja otpadom