PREUZIMANJE OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

    Ako sklopite ugovor sa Cenex-om, klijenti koji potpišu ugovor o saradnji ( Ugovor o preuzimanju obaveza po osnovu zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ) sve svoje zakonske obaveze, koje se odnose na zbrinjavanje ambalažnog otpada, prenose se na Operatera sistema (Cenex), koji na sebe preuzima odgovorno upravljanje ambalažnim otpadom i ispunjenje Nacionalnih ciljeva i obaveza za svoje klijente.

 

Cenex će kroz jedinstveni sistem upravljanja ambalažnim otpadom omogućiti članicama da ispunjavaju svoje obaveze i o tome izveštavati nadležno Ministarstvo.

 

Naš klijent postajete tako što popunite sledeći kontakt formular, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.

 

Popunite formular

U slučaju da nemate nikakav dodatni komentar, polje ostavite nepopunjeno

Naknade za 2018 godinu

Kliknite na sliku za preuzimanje

Naknade za 2017 godinu od 01.08.2017.

Kliknite na sliku za preuzimanje

Naknade za 2017 godinu do 01.08.2017.

Kliknite na sliku za preuzimanje

Dozvola za rad operatera nova

Kliknite na sliku za preuzimanje

Dozvola za rad operatera stara

Kliknite na sliku za preuzimanje