Autorska prava

    Sav sadržaj postavljen na sajt www.cenex.rs su vlasništvo Cenex d.o.o. i podležu zaštiti autorskih prava i drugih zaštite intelektualne svojine.


    Sadržaji objavljeni na ovom sajtu mogu se koristiti isključivo u svrhe koje su navedene na sajtu www.cenex.rs i ne mogu se menjati, kopirati, reprodukovati, objavljivati, slati poštom ili na drugi način distribuirati u bilo koje druge svrhe bez izričitog pismenog odobrenja Cenex d.o.o..


    Svaka reprodukcija delova sadržaja na ovom sajtu treba da sadrže sve naznake autorskih prava, drugih obaveštenja o pravima intelektualne svojine ili drugih prava (znak "Cenex d.o.o. © 2013 - Sva prava zadržana").


    Sopstvene marke i oznake usluga koje se pojavljuju na ovom sajtu, su registrovane sopstvene marke koje su u vlasništvu ili su licencirane od strane Cenex d.o.o. ili njenih povezanih kompanija. Upotreba ovih oznaka i sopstvenih marki strogo je zabranjena, osim kao što je navedeno u tekstu.

Ograničenje odgovornosti

    Kompanija je Cenex d.o.o. čini svaki napor da obezbedi većinu tačnih i ažurnih informacija na svom sajtu, ali korisnicima sajta ističe da je tekst informativan, usled toga ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici, koriste sajt na sopstveni rizik.


    Niti Cenex d.o.o. niti bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje učestvuje u kreiranju i dizajnu ovog sajta, nije odgovorno za nedostupnost našeg sajta, niti za bilo koju netačnost informacija, niti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija, takođe neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili neprijatnosti, koja je nastala zbog postojanja web stranice, pristupom web stranicama i / ili korišćenjem i / ili nemogućnosti da koriste informacije na ovom sajtu i / ili bilo koje greške ili propusta u njegovom sadržaju, bez obzira to , da li su bili obavešteni o mogućnosti takve štete.


    Postojanje eksternih linkova na sajtu kompanije Cenex d.o.o. tj. linkova ka drugim sajtovima, koji nisu u vezi sa kompanijom Cenex d.o.o., kao i to da su izvan njegove kontrole, Cenex d.o.o. ne može da garantuje i ne može prihvatiti ili proslediti bilo koju pritužbu u vezi tačnosti sadržaja svakog web sajta koji pružaju veza ili referenca, i ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na takvom sajtu.


    Kompanija Cenex d.o.o. zadržava pravo da izmeni, doda ili ukloni sadržaj sa ovog sajta, u celini ili delimično, iz bilo kog razloga i bez najave. Svi korisnici objavljeni sadržaj koriste na sopstveni rizik.

Politika privatnosti

    www.cenex.rs sajt koristi Google Analytics, koji je proizveden od strane Google, Inc. ("Google") i namenjen je za praćenje i analizu poseta ovom sajtu. Google Analitics koristi takozvane "cookies", koji su u formi tekstualnih datoteka smeštenih na računaru i web sajtu, kako bi analizirao njegovu upotrebu. Informacije u "cookie" su namenjene isključivo analizi poseta ovom sajtu i nisu lične prirode. Kompanija Cenex d.o.o. informacije o posetama sajtu www.cenex.rs koristi za sopstvene potrebe.


    Informacije o tome kako upotrbljavate ovaj sajt će biti zajedno sa IP adresom preuzete i čuvane na Google serverima u Sjedinjenim Državama. Google će koristiti ove informacije za potrebe evaluacije web sajta, za izveštaje o aktivnosti na sajtu za vlasnike web sajta i za pružanje druge usluge vezane za aktivnosti web sajta i web aplikacije. Google može da obezbedi ove informacije trećim licima u skladu sa zakonom, ili ako treća strana obrađuje informacije u ime kompanije Google. Google Vašu IP adresu neće povezivati sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje.


    Upotreba "cookies" može se sprečiti korišćenjem specijalnih podešavanja u web pregledaču, ali takve postavke mogu ometati pravilno i potpuno funkcionisanje sajta. Korišćenjem ili posetom ovome sajtu se izašnjavate,da se slažete se da se informacije o korišćenju prikupljaju i obrađuju kao što je opisano gore.


    Korisnici su odgovorni za čuvanje svojih korisničkih imena i lozinki od neovlašćenog korišćenja od strane drugih lica. Korisnici ne smeju da pozajmljuju podatke za pristup svojim nalozima.

    Kompanija Cenex d.o.o. može ova pravna obaveštenja za vreme trajanja sajta, da izmeni ili dopuni. Izmenjeno pravno obaveštenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na sajtu www.cenex.rs i od tog datuma je za korisnika sajta obavezujući.

 

Cenex d.o.o., Beograd, 2013.